submit


Tak sa stáva, že rodiny, kde manželia patria do rôznych národností a náboženstiev pri hľadaní kompromisu, alebo z iných dôvodov prestane byť v súlade s národnými tradíciami, v dôsledku toho obaja manželia postupne zabúdať na kultúrne obrady a zvyky svojich národov. V mnohých prípadoch sa vyskytne nezhoda o náboženských dôvodov týkajúcich sa rôznych otázok, z komunikácie s príbuznými pred výberom mena pre vaše nenarodené dieťa.

Hlavný cieľ projektu: zjednotiť Tatárov v ktorejkoľvek časti krajiny, vytvoriť rodinu Únie, s zachovanie národných tradícií. Chceme kultúrne hodnoty, zvyky a dedičstvo tatárskom ľudí a iné národy, nie je stratené a zabudnuté, ale dedí z generácie na generáciu. Všetko je v našich rukách!

About