Miesta použitia Lorem Ipsum je, že má viac-alebo-menej normálne rozloženie písmen, takže oproti použitiu ‘Obsah, tu, tu obsahu’, takže to vyzerá, čitateľné angličtine

About