Pravoslávnej Datovania

«The ABCs of allegiance»je jedným z Ortodoxnej časti Internetový portál»ABCs viery», ktoré tvorí približne z jeho publikum Po prvé, manželstvo je možné na troch úrovniach — fyzickej, mentálnej (psychologické) a duchovné. Na najvyššej úrovni je duchovný vzťah, je možné iba v rodine, kde sú manželia Kresťania žiť duchovný život: snaha žiť v spoločenstve s Bohom a stať sa takými, ako je on. Po druhé, Kresťania, môj život je úlohou dať najvyššie šťastie, maximalizáciu energie a talentov, ktoré dostali od Boha pre človeka. Respektíve nemôže byť prijatý smilstvo ako náhrada za vzťahy v manželstve. Po tretie, podrobný dotazník umožňuje zjednodušenie výberu…